Daihatsu

img
Daihatsu Applause X 1990
Vehicle Listed: 06/09/2017
Hawke's Bay
img
Daihatsu Applause 1990
Vehicle Listed: 17/02/2018
Canterbury

$400

Save
img
Daihatsu Applause 2500 1991
Vehicle Listed: 20/05/2017
Canterbury

$2,500

Save
img
Daihatsu Applause Exi Sport 1991
Vehicle Listed: 02/10/2017
Auckland

$1,600

Save
img
Daihatsu Applause X 1991
Vehicle Listed: 04/11/2017
Canterbury

$1,000

Save
img
Daihatsu Applause 1991
Vehicle Listed: 04/02/2018
Timaru - Oamaru

$1,500

Save
img
Daihatsu Applause 1994
Vehicle Listed: 12/06/2018
Northland
img
Daihatsu Applause 1995
Vehicle Listed: 18/03/2018
Hawke's Bay
img
Daihatsu Applause LXI 1996
Vehicle Listed: 16/02/2018
Auckland

$1,650

Save
img
Daihatsu Applause 4 dr manual NZ new 1996
Vehicle Listed: 12/03/2018
Canterbury
img
Daihatsu Applause Lxi 1996
Vehicle Listed: 30/05/2018
Auckland
img
Daihatsu Applause Exi 1998
Vehicle Listed: 18/01/2018
Wellington

$350

Save