Honda

img
Honda HR-V 1600 2002
Vehicle Listed: 14/06/2018
Waikato
img
Honda CR-V 5Dr Wagon Good Kms 2.0L 1996
Vehicle Listed: 04/04/2018
Auckland
img
Honda CR-V 2.0 4WD 1996
Vehicle Listed: 10/06/2018
Auckland
img
Honda CR-V 2.0 AUTOMATIC 1999
Vehicle Listed: 31/05/2018
Wellington
img
Honda CR-V Rvi 2.0 5D Wag 4A Trade in Special 2001
Vehicle Listed: 10/05/2018
Manawatu
img
Honda CR-V Sport 2.0 2001
Vehicle Listed: 29/09/2018
Auckland

$5,500

Save
img
Honda CR-V SPORT 5D AT 2.4 WAG 2002
Vehicle Listed: 04/04/2018
Nelson Bays
img
Honda CR-V Sport Wagon 4WD 2.4L i-VTEC 2003
Vehicle Listed: 25/09/2018
Otago
img
Honda CR-V - MANUKAU AA Appraised just 2 M... 2004
Vehicle Listed: 04/07/2017
Auckland

$7,930

Save
img
Honda CR-V - MANUKAU AA Appraised Just 2 M... 2004
Vehicle Listed: 04/07/2017
Auckland

$6,430

Save
img
Honda CR-V SPORT 5D AT 2.4 WAG 2004
Vehicle Listed: 24/04/2018
Nelson Bays
img
Honda CR-V - ELLERSLIE AA Appraised Just 2... 2004
Vehicle Listed: 29/05/2018
Auckland