Nissan Navara

img
Nissan Navara 4WD unsure of year 1981
Vehicle Listed: 23/02/2018
Taranaki
img
Nissan Navara Turbo4wd 1985
Vehicle Listed: 01/10/2017
Bay of Plenty

$3,500

Save
img
Nissan Navara 1985
Vehicle Listed: 10/02/2018
Canterbury

$1,000

Save
img
Nissan Navara 1986
Vehicle Listed: 15/07/2017
Nelson Bays

$1,000

Save
img
Nissan Navara 1986
Vehicle Listed: 16/07/2017
Timaru - Oamaru

$6,000

Save
img
Nissan Navara King Cab 1986
Vehicle Listed: 23/07/2017
Timaru - Oamaru

$1,500

Save
img
Nissan Navara Kingcab 1986
Vehicle Listed: 21/10/2017
Timaru - Oamaru

$1,950

Save
img
Nissan Navara Flat Deck Ute 1986
Vehicle Listed: 30/10/2017
Waikato

$100

Save
img
Nissan Navara 1986
Vehicle Listed: 10/11/2017
Auckland

$2,450

Save
img
Nissan Navara D21 SD23 1986
Vehicle Listed: 22/11/2017
Auckland

$4,500

Save
img
Nissan Navara 1986
Vehicle Listed: 17/01/2018
Canterbury

$2,200

Save
img
Nissan Navara D21 4x4 1986
Vehicle Listed: 15/02/2018
Timaru - Oamaru

$4,500

Save